Planetlagu MP3Ngọc Hà thi AOLYMPIC cấp Huyện
Lễ vu quy: Tùng Lâm - Huyền Trang